VNŪ Feimanka atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/38 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Feimanka, ŪSIK kods 4324:01, pik.251/00-351/00 un pik.495/72-595/00 Silajāņu un Riebiņu pagastos, Riebiņu novadā, Preiļu pagastā, Preiļu novadā un Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.06.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 30.05.2018