VNŪ Ežupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/046 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ežupe, ŪSIK kods 3844122:01, pik. 00/00-93/00 atjaunošana Ozolnieku un Olaines novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.04.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 06.04.2016