VNŪ Ēnava atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/53 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ēnava, ŪSIK kods 3654:01, pik. 56/00 – 189/00 atjaunošana Raņķu un Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā un Laidu pagastā, Kuldīgas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.07.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 03.07.2018