VNŪ Džūkste atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/090 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Džūkste, ŪSIK kods 381624:01, pik. 156/10 – 235/40 Džūkstes un Slampes pagastā, Tukuma novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.08.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 27.07.2016