VNŪ Džūkste atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/058 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Džūkste, ŪSIK kods 381624:01, pik. 156/10 – 235/40, Džūkstes un Slampes pagastā, Tukuma novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.11.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 05.11.2015

Līguma darbība izbeigta ar 2016.gada 23.martu