VNŪ Džūkste atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/005 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Džūkste, ŪSIK kods 381624:01, pik. 156/10 -235/40 atjaunošana Džūkstes un Slampes pagastā, Tukuma novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.01.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 13.01.2017