VNŪ Dzilnupe atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/143 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Dzilnupe, ŪSIK kods 3812222:01, pik. 00/00 – 28/70 un pik.45/00-126/00 Babītes pagastā, Babītes novadā un Mārupes pagastā, Mārupes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.11.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 11.11.2016