VNŪ Dzēsupīte atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/051 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Dzēsupīte ŪSIK kods 52825452:01 pik.30/60-55/45 un 68/60-122/47 Beļavas pagastā, Gulbenes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.10.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 17.09.2015