VNŪ Dreimaņu strauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/34 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Dreimaņu strauts, ŪSIK kods 381642:01, pik. 00/00-90/00 atjaunošana Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.03.2019 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 07.03.2019

Iepirkuma dokumentācija publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18164