VNŪ Deņica

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/122 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Deņica, ŪSIK kods 4388:01, pik.00/00-109/66 atjaunošana Ezernieku, Šķaunes un Svariņu pagastos, Dagdas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.11.2016 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 07.10.2016

18.10.2016. – Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)