VNŪ Dedums atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/37 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Dedums, ŪSIK kods 52514:01, pik.75/00-140/04 atjaunošana Trikātas un Brenguļu pagastos, Beverīnas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 18.05.2018

28.05.2018. Iepirkumu komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru (protokols).