VNŪ Cēze atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/055 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Cēze, ŪSIK kods 386212:01, pik.02/80-110/70 atjaunošana Mazzalves pagastā, Neretas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.07.2017 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 28.06.2017