VNŪ Briežupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/087 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Briežupe, ŪSIK kods 362412:01, pik. 00/00 – 145/44 atjaunošana Vānes un Matkules pagastā, Kandavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.11.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 11.10.2017