VNŪ Brasla atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/44 SF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Brasla, ŪSIK kods 41544:01, pik. 196/00 – 219/40 atjaunošana Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā un Krapes pagastā, Ogres novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.04.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 03.04.2019

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19569