VNŪ Bormaņu grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/054 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bormaņu grāvis, ŪSIK kods 41614:01, pik.06/20-78/70 atjaunošana Bebru, Kokneses pagastā, Kokneses novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.07.2017 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 27.06.2017