VNŪ Bolupe atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/145 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik. 444/00- 671/50 Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastos, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagastos, Viļakas novadā un Liepnas pagastā Alūksnes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.11.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 14.11.2016