VNŪ Bolupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/096 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik.444/00-671/50 atjaunošana Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagastā, Viļakas novadā un Liepnas pagastā, Alūksnes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.12.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 22.11.2017