VNŪ Bitšķēpu strauts pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/015 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bitšķēpu strauts, ŪSIK kods 3822552:01, pik. 00/00-40/00 pārbūve Annenieku pagastā, Dobeles novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.02.2016 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 19.01.2016