VNŪ Biržiņa atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/106 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Biržiņa ŪSIK kods 38432:01, pik.00/00-93/30 atjaunošana Cenu un Salgales pagastā, Ozolnieku novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.09.2019 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 26.08.2019

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/26158