VNŪ Bērzene atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/070 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bērzene, ŪSIK kods 41328:01, pik.00/00-125/60 Daugmales, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, Baldones pagastā, Baldones novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.12.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 10.12.2015

Līguma darbība izbeigta ar 2016.gada 27.maiju