VNŪ Bērzene atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/085 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bērzene, ŪSIK kods 41328:01, pik.00/00-125/60 Daugmales, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, Baldones pagastā, Baldones novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.07.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 13.07.2016