VNŪ Bērzene atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/069 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bērzene, ŪSIK kods 41328:01, pik.68/00-125/60 atjaunošana Daugmales, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Baldones pagastā, Baldones novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.08.2017 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 15.08.2017