VNŪ Benaišu strauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/016 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Benaišu strauts, ŪSIK kods 36856:01, pik. 00/00 -09/00; 12/52 – 74/22 atjaunošana Vadakstes pagastā, Saldus novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.02.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 26.01.2016