VNŪ Bārta atjaunošanas būvdarbu bāuvuzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/87 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Bārta, ŪSIK kods 3428:01, pik. 00/00-53/00 Nīcas un Otaņķu pagastā, Nīcas novadā atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.12.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 14.11.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.