VNŪ Babraunīca atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/105 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Babraunīca, ŪSIK kods 42114:01, pik.132/50-172/08 atjaunošana Variešu un Krustpils pagastā, Krustpils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.09.2016 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 25.08.2016