VNŪ Aunejas strauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/104 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Aunejas strauts, ŪSIK kods 684234544:01, pik.06/00-56/00 atjaunošana Pildas pagastā, Ludzas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.09.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 25.08.2016