VNŪ Aukstie avoti atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/133 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Aukstie avoti, ŪSIK kods 42892:01, pik. 00/00-38/33 un pik.42/34-51/91 atjaunošana Kaunatas un Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.01.2020 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 16.12.2019

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/31184