VNŪ Audīle atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/48 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Audīle, ŪSIK kods 42414:01, pik. 70/75-89/50, 94/50-177/60 atjaunošana Daukstu, Jaungulbenes un Stradu pagastos, Gulbenes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.07.2018 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 20.06.2018