VNŪ Alokste atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/101 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Alokste, ŪSIK kods 35444:01, pik. 148/62 – 271/96; 437/00- 503/41 Lažas, Kazdangas un Kalvenes pagastā, Aizputes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.09.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 23.08.2016