VNŪ Alokste atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/048 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Alokste, ŪSIK kods 35444:01, pik. 148/62-271/96; 437/00-503/41 atjaunošana Lažas, Kazdangas un Kalvenes pagastā, Aizputes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.07.2017 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 07.06.2017

30.06.2017. Iepirkumu komisija nolēma grozīt atklātā konkursa nolikumu (Grozījumi)