VNŪ Alekšupīte atjaunošanas būvdarbi

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/070 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Alekšupīte, ŪSIK kods 3638:01, pik. 11/93 – 56/53 atjaunošanas būvdarbi Kuldīgas pilsētā un Pelču pagastā, Kuldīgas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.06.2016 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 09.06.2016