VNŪ Ālande atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/034 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ālande, ŪSIK kods 3422:01, pik. 113/00 – 221/00; 249/00 – 287/86, Grobiņas un Medzes pagastā, Grobiņas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.03.2016 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 07.03.2016