VNŪ Ālande atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/022 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ālande, ŪSIK kods 3422:01, pik. 113/00 - 221/00; 249/00 – 287/86 atjaunošana, Grobiņas un Medzes pagastā, Grobiņas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.03.2017 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 17.02.2017