VNŪ Ālande atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/084 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ālande, ŪSIK kods 3422:01, pik.113/00-221/00; 249/00 – 287/86 atjaunošana Grobiņas un Medzes pagastā, Grobiņas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.10.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 04.10.2017