VNŪ Alakste atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/047 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Alakste, ŪSIK kods 3722466:01, pik. 43/00 – 119/76 atjaunošana Dundagas pagastā Dundagas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.04.2016 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 06.04.2016