VNŪ Ailes strauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/078 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ailes strauts, ŪSIK kods 38264:01, pik.58/00-200/30 atjaunošana Zaļenieku, Vilces pagastā, Jelgavas novadā un Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.10.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 14.09.2017