VNŪ 19p (Tosele) atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/78 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas 19p (Tosele), ŪSIK kods 34282:01, pik. 00/00-29/75 Nīcas pagastā, Nīcas novadā atjaunošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.10.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 10.10.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

18.10.2018. Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)

22.10.2018. Iepirkumu procedūra ir pārtraukta.