Valsts nozīmes (starpvalstu) ūdensnotekas Kūkova gultnes atjaunošanas būvprojekta izgatavošana