Valsts nozīmes (starpvalstu) ūdensnotekas Kūkova gultnes atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/027 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes (starpvalstu) ūdensnotekas „Kūkova” (ŪSIK kods 6832:01, pik.00/00-111/00 un 217/00-314/00) Šķilbēnu pagastā Viļakas novadā un Baltinavas novadā gultnes atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.03.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 22.02.2016