Uzkopšanas un uzturēšanas darbu veikšana 2018. – 2021.gadā

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/31
  • Projekta pilns nosaukums: Administratīvās ēkas Rīgā, Republikas laukumā 2, telpu uzkopšanas un uzturēšanas darbu veikšana 2018. – 2021.gadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.06.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 02.05.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

22.05.2018. Iepirkumu komisija informē par grozījumiem konkursa nolikumā (Grozījumi)

29.05.2018. Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)