Silzemnieku poldera sūkņu stacijas pārbūves darbu būvuzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/86 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Silzemnieku poldera sūkņu stacijas Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā pārbūves būvdarbu būvuzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.11.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 05.11.2018

08.11.2018. Iepirkumu komisija precizē nolikuma 1.pielikumu (Precizējums).