Silzemnieku poldera sūkņu stacijas pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/72 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Silzemnieku poldera sūkņu stacijas pārbūve Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.10.2018 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 11.09.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

28.09.2018. Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)