Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/024 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.03.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 20.02.2017