Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/015 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Būvdarbi “Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja (pik 00/00 – 24/67) atjaunošana” ietvaros
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.03.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 10.02.2017

03.03.2017. – Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Abilde)

07.03.2017. – Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Abilde)

07.03.2017. – Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 83.panta 5.¹ daļu, ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklātā konkursa nolikumā, iepirkumu komisija informē par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu. Par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 55.panta 4.¹ daļai pretendenti tiks informēti vismaz trīs darbdienas iepriekš.

09.03.2017. – Iepirkumu komisija informē, ka saņemta Iepirkuma uzraudzības biroja vēstule par iesnieguma atsaukumu par atklātā konkursā nolikumā izvirzītām prasībām.  Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 55.panta 4.1 daļu, Iepirkumu komisija nolēma rīkot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi 2017.gada 15.martā plkst. 9:30.