Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/048 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Būvdarbi Rīgas HES ūdenskrātuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo lauku teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem projektu „Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.06.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 14.04.2016

2016.gada 26.aprīlis – Iepirkumu komisija sniedz Atbildes uz jautājumiem

2016.gada 26.aprīlis – Iepirkumu komisija nozīmē objekta „Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles1.poldera aizsargdambja pik.29/41 – 36/42 atjaunošana” un „Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” apskates datumu un vietu2016.gada 2.maijā plkst.13.00 Ikšķilē, Krasta ielā 15A, pie sūkņu stacijas “Ikšķile-1”.

2016.gada 27.aprīlis
* Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem: Atbildes Nr.2 uz jautājumiem
Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par konkursa nolikuma grozījumiem: Grozījumi nolikumā

2016.gada 28.aprīlis – Atbildes Nr.3 uz jautājumiem

2016.gada 6.maijs

Atbildes Nr.4 uz jautājumiem.pdf

* Iepirkumu komisija nozīmē objekta „Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles1.poldera aizsargdambja pik.29/41 – 36/42 atjaunošana” un „Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” apskates datumu un vietu2016.gada 11.maijā plkst.10.00 Ikšķilē, Krasta ielā 15A, pie sūkņu stacijas “Ikšķile-1”.

2016.gada 11.maijs: Atbildes Nr.5 uz jautājumiem.pdf

2016.gada 11.maijs  Atbildes Nr.6 uz jautājumiem.pdf

2016.gada 13.maijs  Atbildes Nr.7 uz jautājumiem.pdf

2016.gada 13.maijs

* Iepirkumu komisija informē par konkursa nolikumā veiktajiem grozījumiem:  Konkursa nolikums_Rigas HES udenskratuve – grozījumi 13052016.pdf 

* Iepirkumu komisija papildus publicē Konkursa nolikuma konsolidēto versiju (ar grozījumiem uz 2016.gada 13.maiju) Konkursa nolikuma konsolideta versija – Rigas HES udenskratuve – 13052016.pdf

2016.gada 19.maijs Atbildes Nr.8 uz jautājumiem.pdf

2016.gada 24.maijs – Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 83.panta 5.¹ daļu, ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklātā konkursa nolikumā, iepirkumu komisija informē par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu.

Par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 55.panta 4.¹ daļai pretendenti tiks informēti vismaz trīs darbdienas iepriekš.

2016.gada 1.jūnijs – Protokols Nr.5 Piedāvājumu iesniegšanas sanāksme – Rīgas HES ūdenskrātuve 01.06.2016.pdf

2016.gada 27.jūnijs – Iepirkumu komisija informē par atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmi 2016.gadā 30.jūnijā plkst.10:00 

2016.gada 30.jūnijs – Protokols Nr.6 Piedāvājumu atvēršana – Rīgas HES ūdenskrātuve 30.06.2016.pdf

Dokumentācija

Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi
Rīgas HES Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja un Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas būvdarbi