Lubānas ezera Ziemeļu dambja atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/70
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Lubānas ezera Ziemeļu dambja, pik.29/00-78/80 Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.09.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 05.09.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

14.09.2018. Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)
19.09.2018. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 68.pantu, ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklātā konkursa nolikumā, iepirkumu komisija informē par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu.
16.10.2018. Iepirkumu  komisija paziņo,  ka piedāvājumu atvēršana notiks EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv 2018. gadā 19. oktobrī plkst. 10:00.