Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 un D-2 atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/081 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 pik.00/00-87/26 un D-2 pik.00/00-19/66 Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.09.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 13.09.2017