Jauna traktora un divu pļaujmašīnu iegāde

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/088
  • Projekta pilns nosaukums: Jauna traktora un 2 (divu) pļaujmašīnu iegāde Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vajadzībām
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.11.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 13.10.2017

Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.

http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/

Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti.