Dziļaunes poldera sūkņu stacijas pārbūves būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/76 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Dziļaunes poldera sūkņu stacijas Bērzpils pagastā, Balvu novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.10.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 05.10.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.