Būvju tehniskā apsekošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/79
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā esošo būvju tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sniegšana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.10.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 08.10.2018

12.10.2018. Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz pretendentu jautājumiem (Atbildes)