Liepāja, Ed.Veidenbauma iela 11

€3.94Iznomā

Stāvs: 1 Platums: 133,2 m2

Biroja telpas – 133,2 kv.m. 

Biroju telpu komplekss sastāv no deviņām biroja telpām, kopējo gaiteni un WC.

Papildus nomas maksai komunālo pakalpojumu izdevumi.

Nomas maksa: EUR 3,94 mēn./m² + PVN

Eduarda Veidenbauma iela 11, Liepāja
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.

Namu pārzinis

Lauris Gusts